Исторически парк АД на работна среща в Република Татарстан

В периода 25.10.2017 г. – 30.10.2017 г. екип на Исторически парк АД осъществи работно посещение в Република Татарстан. Проведоха се редица делови срещи с представители на Държавния комитет по туризма на Република Татарстан, пред които бяха презентирани икономическите, културни и исторически дадености на България. Акцентът беше поставен върху перспективите, разкриващи се пред проект „Исторически парк“, в контекста на глобалните тенденции за развитие на културно-историческия туризъм. Договориха се първите стъпки за насочване на туристически потоци към „Исторически парк“. 


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.