Исторически парк АД на работна среща в Република Татарстан

В периода 25 – 30.10.2017 г. екип на Исторически парк АД бе на работно посещение в Република Татарстан. Проведени бяха делови срещи с представители на  Държавния комитет по туризма на република Татарстан пред които бяха презентирани икономически, културни и исторически дадености на България и в частност перспективите пред проекта „Исторически парк“ в контекста на глобалните тенденции за развитие на културно-историческия туризъм. На срещата се договориха първите стъпки за развитие на туристически потоци към „Исторически парк“.

 


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.