Исторически парк АД на работна среща в Република Татарстан

В периода 25.10.2017 г. – 30.10.2017 г. екип на Исторически парк АД осъществи работно посещение в Република Татарстан. Проведоха се редица делови срещи с представители на Държавния комитет по туризма на Република Татарстан, пред които бяха презентирани икономическите, културни и исторически дадености на България. Акцентът беше поставен върху перспективите, разкриващи се пред проект „Исторически парк“, в контекста на глобалните тенденции за развитие на културно-историческия туризъм. Договориха се първите стъпки за насочване на туристически потоци към „Исторически парк“. 

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.