Второ българско царство

Втората българска държава (1185–1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград.

Началото на Второто Българско царство се поставя през 1185 г. след успеха на въстанието на Асен и Петър срещу византийската власт. Така се възстановява българската държавност първоначално в земите между Дунав и Стара Планина, със столица Търново, а в последствие – постепенно и върху обширни територии на Първото Българско царство. Тези процеси са съпроводени с политическо развитие и стопански и културен разцвет. Книжовната и художествената школа в Търново продължават традициите на старата българска култура. Търновската патриаршия придобива все по-голям авторитет в православния Изток.

Развива се металургията. Напредва строителството и архитектурата. Броят на крепостите по българските земи достига над 2000, като при изграждането им се е спазвало правило за бърза комуникация по между им, включително постове за визуални сигнали. С подобна система отбраната на България е била сред най-авангардните в Европа от онези времена.

Секат се първите български монети – златни, сребърни и медни – и се поставя началото на търговски стокoобмен с Дубровник и италианските републики. В условията на спорадични външни нашествия и войни със съседи, за период от около 2 века Второто Българско царство се утвърждава като водеща военно-политическа сила в Източна Европа.

Вътрешните разногласия и борби за власт обаче довеждат до разделение на страната на две – Видинско царсто и Търновско царство. При тази липса на консолидация, набезите на османските турци на Балканите през 14 век довеждат до залеза на Второто Българско царство през 1396 г.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.