Второ българско царство

Втората българска държава (1185 – 1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград.

Втората българска държава (1185 – 1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград.

Началото на Второто българско царство се поставя през 1185 г. след успеха на въстанието на Асен и Петър срещу византийската власт. Независимата българска държавност се възстановява първоначално в земите между Дунав и Стара планина, със столица Търново. Следва постепенно разширение. Към държавата са върнати и присъединени обширни територии от времето на Първото българско царство. Тези процеси са съпроводени с политическо развитие и стопански и културен разцвет. Книжовната и художествената школи в Търново продължават традициите на старата българска култура. Търновската патриаршия придобива все по-голям авторитет в православния Изток.

Развива се металургията. Напредък бележат строителството и архитектурата. Броят на крепостите по българските земи достига над 2 000, като при изграждането им се спазва правилото за бърза комуникация помежду им, включително наличието на постове, предаващи визуални сигнали. С тези нововъведения отбранителната система на България се превръща в една от най-новаторските в Европа по онова време.

Секат се първите български монети – златни, сребърни и медни. Поставя се началото на търговски стокoобмен с Дубровник и италианските републики. В условията на спорадични външни нашествия и войнѝ със съседи, за период от около два века, Второто българско царство се утвърждава като водеща военно-политическа сила в Източна Европа.

Вътрешните разногласия и борби за власт обаче довеждат до разделение на страната на две части – Видинско царство и Търновско царство. При тази липса на консолидация набезите на османските турци на Балканите през ХIV век довеждат до залеза на Второто българско царство през 1396 г.

На Трежър България е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър България е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.