Второ българско царство

Втората българска държава (1185 – 1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград.

Втората българска държава (1185 – 1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград.

Началото на Второто българско царство се поставя през 1185 г. след успеха на въстанието на Асен и Петър срещу византийската власт. Независимата българска държавност се възстановява първоначално в земите между Дунав и Стара планина, със столица Търново. Следва постепенно разширение. Към държавата са върнати и присъединени обширни територии от времето на Първото българско царство. Тези процеси са съпроводени с политическо развитие и стопански и културен разцвет. Книжовната и художествената школи в Търново продължават традициите на старата българска култура. Търновската патриаршия придобива все по-голям авторитет в православния Изток.

Развива се металургията. Напредък бележат строителството и архитектурата. Броят на крепостите по българските земи достига над 2 000, като при изграждането им се спазва правилото за бърза комуникация помежду им, включително наличието на постове, предаващи визуални сигнали. С тези нововъведения отбранителната система на България се превръща в една от най-новаторските в Европа по онова време.

Секат се първите български монети – златни, сребърни и медни. Поставя се началото на търговски стокoобмен с Дубровник и италианските републики. В условията на спорадични външни нашествия и войнѝ със съседи, за период от около два века, Второто българско царство се утвърждава като водеща военно-политическа сила в Източна Европа.

Вътрешните разногласия и борби за власт обаче довеждат до разделение на страната на две части – Видинско царство и Търновско царство. При тази липса на консолидация набезите на османските турци на Балканите през ХIV век довеждат до залеза на Второто българско царство през 1396 г.

Instagram logo

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.