План за реализация

Втори етап – първо българско царство

През този етап към вече изградената част ще бъде включена зона „Първо българско царство“. С нея ще се добави значим щрих към историческата последователност на експозициите в парка.

Официалното откриване на втория етап е планирано за пролетта на 2020 г.

На всички посетители, които посещават ИП за първи път, ще се предлага клубна „Сребърна карта“. Чрез нея на гостите на парка се предоставят промоционални отстъпки за следващи посещения по условията, валидни в момента на издаването ѝ. Картата е поименна и позволява промопакетите да се използват единствено от нейния притежател. С нея той получава правото да ползва ценовите условия за вход от периода на първоначалното си посещение през следващите години или до момента на анонсиране на нови пазарни условия.


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.