ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

Исторически парк е проект за представяне на уникални културно-исторически ценности от световна значимост.
Блясъкът и величието на отминали общества и цивилизации, събрани на едно място по достъпен за посетителите начин.
Съчетание на знанието и културата, на полезното с приятното, на учението с отдиха.

Епохи в Исторически парк

Неолит и Халколит

Новокаменната епоха по-конкретно се свързва с група специфични поведенчески и културни промени сред човешките общества, включващи отглеждането на културни растения и използването на питомни животни. научете повече

Траки

Възникването на тракийската етнокултурна общност се отнася към средната и късната бронзова епоха. Тя се определя от достиженията и особеностите в областта на митологията, архитектурата, скулптурата, живописта, бита и художествените занаяти. научете повече

Рим

Рим обединява, съхранява и развива под обща идея постиженията на различните култури през античността и създава основата, върху която се развива европейската цивилизация. научете повече

Прабългари

"Българин значи мъдър, знаещ човек" – така започва писмената история на волжките българи. научете повече

Славяни

Славяните достигат върха на своята мощ към VI-VII в. като резултат от постепенна консолидация и социално развитие, особено в земите на Източна Европа. научете повече

Първо българско царство

Създаването на българската държава на Балканския полуостров е едно от най-забележителните политически събития в Европа през VІІ век, след Великото преселение на народите. научете повече

Второ българско царство

Втората българска държава (1185 – 1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград. научете повече

Възможности за инвестиция

Исторически парк, инвестиция с огромен потенциал еп.39
17.10.2018
 
Исторически парк, инвестиция с огромен потенциал еп. 38
03.10.2018
 
Исторически парк, инвестиция с огромен потенциал еп.37
19.09.2018
 
Исторически парк, инвестиция с огромен потенциал еп. 36
29.08.2018
 

Новини за Исторически парк

Сключен договор с  „АВ ЕЛЕКТРОНИКС “ ЕООД

05.03.2019

Исторически парк с участие на три международни туристически изложения за един уикенд

28.02.2019

Как отразиха медиите Исторически парк на 17.1.2019г.

17.01.2019

Участие в единадесети Черноморски туристически форум (25-27.10.2018 г.)

28.10.2018

На Трежър ООД е поверено цялостното художественото изпълнение на проекта Исторически парк. Трежър ООД е единствената фирма в България с доказана професионална експертиза и пресъздаване на автентичност в направленията: история, археология, скулптура, туризъм.
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други възстановки с подобна насоченост.