ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

Исторически парк е проект за представяне на уникални културно-исторически ценности от световна значимост.
Блясъкът и величието на отминали общества и цивилизации, събрани на едно място по достъпен за посетителите начин.
Съчетание на знанието и културата, на полезното с приятното, на учението с отдиха.

Епохи в Исторически парк

Неолит и Халколит

Новокаменната епоха по-конкретно се свързва с група специфични поведенчески и културни промени сред човешките общества, включващи отглеждането на културни растения и използването на питомни животни. научете повече

Траки

Възникването на тракийската етнокултурна общност се отнася към средната и късната бронзова епоха. Тя се определя от достиженията и особеностите в областта на митологията, архитектурата, скулптурата, живописта, бита и художествените занаяти. научете повече

Рим

Рим обединява, съхранява и развива под обща идея постиженията на различните култури през античността и създава основата, върху която се развива европейската цивилизация. научете повече

Прабългари

"Българин значи мъдър, знаещ човек" – така започва писмената история на волжките българи. научете повече

Славяни

Славяните достигат върха на своята мощ към VI-VII в. като резултат от постепенна консолидация и социално развитие, особено в земите на Източна Европа. научете повече

Първо българско царство

Създаването на българската държава на Балканския полуостров е едно от най-забележителните политически събития в Европа през VІІ век, след Великото преселение на народите. научете повече

Второ българско царство

Втората българска държава (1185–1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград. научете повече

Забавления

Кафе - градина, зона за деца, ресторант, кино, зона интерактивни игри и забавления и паркинг научете повече

Възможности за инвестиция

Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 8-ма част
12.05.2017
 
Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 7-ма част
27.04.2017
 
Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 6-та част
27.04.2017
 
Исторически парк – инвестиция с огромен потенциал 5-та част
27.04.2017
 

Новини за Исторически парк

Исторически парк АД на работна среща в Република Татарстан

30.10.2017

Посещение на Рууланд Паардекопър, директор на “EXARC” в България

13.10.2017

„Исторически парк“ в BloombergTV

27.08.2017

Първата копка на проекта 11 юли 2017г.

11.07.2017


Проектът е иницииран и разработен от
ТРЕЖЪР БЪЛГАРИЯ
в тясно сътрудничество с доказани специалисти от областта на историята, археологията, скулптурата, туризма, мениджмънта и финансите
Фирмата е лидер в изработката на предмети на изкуството, представителни подаръци на българска и тракийска тематика, копия на антични вещи и съкровища, възстановяване на исторически артефакти, изработка на функционална скулптура с исторически мотиви, интериорен и екстериорен дизайн и други с подобна насоченост. Трежър е най-голямото и утвърдено дружество от този бранш в България, с доказана експертиза, високо качество и прецизност на крайния продукт.